Pěšky: Za Járou Cimrmanem do Kaprouna

Pěší cesta za Járou Cimrmanem do stanice Kaproun tvoří okruh začínající v Albeři, jejíž cíl se nachází v Kaprounu, respektive v železniční zastávce u Kaprouna a vrací nás zpět přes Klášter s barokním kostelem Nejsvětější Trojice ze 17. století do bezpečí našeho penzionu.

V Kaprounu byl tento Jára Cimrman vyhozen jako černý pasažér koncem června kolem roku 1900 z vlaku mířícího do Jindřichova Hradce. Přímo v Kaprounu u rybníka je milé posezení s občerstvením. Z Kaprouna zamíříme skrze louky a lesy východně na Klenovské Samoty do Blata, kde je možné se vykoupat v Dolním Žišpašském rybníku. Poté nabereme, opět z východní strany, směr rybník Osika  a odsud do Kláštěra a přes louky zpět do Albeře. Celá trasa měří cca 23,5 km, jde mírným terénem a není nikterak náročná.

Mapa:

QR kód mapy: