Pěšky na Landštejn

Na hrad Landštejn a zpět do Albeře

Další trasa vede z Albeře přes rybník Osika do železniční stanice Hůrky > do Blata > přes Kačlehy > Pod Jelením vrchem  > na Landštejn > přes Pomezí  > kolem bunkrů čs. opevnění Klášter II> do obce Klášter II > kolem Kláštera  > zpět do Albeře a měří zhruba 22 kilometrů.

Trasu začínáme, kde jinde, než v našem penzionu, odkud zamíříme k rybníku Osika nad Albeří a k železniční stanici úzkokolejky v Hůrkách u Hůreckého rybníka. Zhruba tři sta metrů pokračujeme po hlavní silnici a na rozcestí odbočíme na cestu doprava, jež nás přivede do obce Blato na hráz Dolního žišpašského rybníka. Na první křižovatce se vydáme vlevo a zde opouštíme zelené značení a pokračujeme vlastní trasou kolem kostela sv. Maří Magdaleny. Tentokrát můžeme sledovat žluté značení, které nás na konci Blata vyvede na polní cestu vpravo. Tato polní cesta nás povede další dva kilometry překrásnou přírodou. Po asi tře stech metrech se můžeme rozhlédnout po okolí z poetické vyhlídky, která je zasvěcena sv. Hubertovi. Pak následují pastviny, kde uvidíme několik  útvarů složených z velkých balvanů. Cesta nás zavede až k rozcestníku Pod jelením vrchem.

Od rozcestníku pokračujeme rovně po silnici a po několika stech metrech zahneme ostře doleva po žluté značce. Dalších zhruba osm set metrů nás čeká ostré stoupání a na kopci zatočíme opět ostře, ale tentokrát vpravo. Lesní cesta nás zavede do údolí, kde nás čeká překrásný pohled na rybník uprostřed lesů. Cesta nás vede do kopce opět do lesů, kde strávíme dalších dva a půl kilometru a potkáme několik skalních útvarů, až dorazíme na rozcestí, ze kterého nás silnice směrem vlevo dovede až k hradu Landštejn.

Z Landštejna se na zpáteční cestu vydáme po stejné silnici a na rozcestí pod Landštejnem se nevydáme zpět do lesů, ale pokračujeme po silnici až na křižovatku Na Pomezí po modré značce. Na tomto rozcestí opustíme silnici a sledujeme modrou značku, která nás povede po úzké pěšině až do lesního porostu, kde nás čeká půl kilometrové ostré stoupání ke kapličce Pomezí. Dále nás lesní lesní cesta vede kolem kolem bunkrů, které patří k Muzeum čs. opevnění Klášter II. Po východu z lesa na silnici se vydáme vlevo a pokračujeme až do obce Klášter II. Uprostřed vsi se vydáme napravo po hlavní silnici, až narazíme na Klášter Nejsvětější Trojice. Z Kláštera pokračujeme polní cestou nad vsí zpět do penzionu nebo do jedné z místních hospůdek za občerstvením.

Mapa trasy:

QR kód mapy:

Mapy_Landstejn_QR

Fotogalerie:

 

Trasu a fotografie pro vás připravili naši kamarádi Milky a Marcela.