Na kole: Za mařížskou keramikou a přes Slavonice zpět

Středně náročná trasa na celý den se zábavou, koupáním i prohlídkou Slavonic.

Z Albeře vede cesta k prvnímu záchytnému bodu v Klášteře dvěma způsoby: po Graselově stezce nad Albeří lesem nebo po hlavní silnici kolem rybníku Osika. Odtud vede cyklostezka lesem 11 km až ke Starému Městu pod Landštejnem, odkud je to do Maříže, co by kamenem dohodil. V Maříži se pak můžete věnovat výrobě vlastní keramiky, kterou vám po vypálení rádi zašlou až domů nebo si je zde sami vyzvednete.

Po hliněné zábavě v Maříži nás cesta zavede do renesančního města Slavonice, kde se můžete naobědvat, navštívit historické památky nebo některou z mnoha letních akcí nebo slavonické podzemí (nutná rezervace předem).

Ze Slavonic už je to jen hodina jízdy k Rožnovu (koupání v Bochníku nebo Pištovi) a závěrečných 10 km zpět do Albeře do hospody u Jiroušků nebo přímo domů, k nám do penzionu.

OR kód mapy: